English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NGUYỄN HÒA THUẬN
Là Giám đốc sáng tạo  với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành. Các công ty Thầy đã trãi nghiệm qua: Saatchi Vietnam, Hit Advertising, Dentsu…Vietnam Network.

 

 

THẦY NGUYỄN HÒA THUẬN

Là Giám đốc sáng tạo với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành. Các công ty Thầy đã trãi nghiệm qua: Vietnam Network, Saatchi Vietnam, Hit Advertising, Dentsu Vietnam...Một người Thầy tận tâm, nghiêm túc và tâm huyết với nghề.

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022