English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NGUYỄN QUỐC TUẤN

 

Chuyên Gia Tư Vấn Tiếp Thị & Quản Trị nhân sự. Hơn 22 năm trong lĩnh vực đào tao nhân sự Marketing, quản trị kinh doanh.

 

THẦY NGUYỄN QUỐC TUẤN

 

Chuyên Gia Tư Vấn Tiếp Thị & Quản Trị nhân sự. Hơn 22 năm trong lĩnh vực đào tao nhân sự Marketing, quản trị kinh doanh.
Nguyên khoa trưởng Quản trị kinh doanh/ Trường CĐ Bách Việt. Phó tổng giám đốc công ty CPDL Ngọc Lan. Cố vấn chủ tịch HĐTV, giám đốc tổ chức nhân lực - đào tạo Biti's....

 

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.