English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NGUYỄN CÔNG HẢI

Head of Marketing, Akzo Nobel Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch ICP.

THẦY NGUYỄN CÔNG HẢI

Là nhà quản trị, tiếp thị cao cấp với hơn 18 năm kinh nghiệm

Chief Marketing Officer
Các tập đoàn, công ty Thầy đã làm việc:

Akzo Nobel Việt Nam, Marketing Director, Diageo Viet Nam
Phó chủ tịch ICP, XMen, Nutifood
Brand Manager, Dumex Vietnam
Unilever Vietnam ( các thương hiệu P/S, Clear, Lux, Lifebuoy )

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2020.