English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NGUYỄN CHÍ BÌNH

Thầy hiện là Sales & Marketing Director, Tập Đoàn MAN. Nguyên Chủ nhiệm phòng kinh doanh - Cty VMEP - Chingfong Group và từng là phụ tá Tổng Điều Hành Kinh Doanh - DaimlerChrysler Products.

THẦY NGUYỄN CHÍ BÌNH

Chức vụ: Sales & Marketing Director, Tập Đoàn MAN

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, MBA & MoE. Tốt nghiệp MBA tại Đại Học Liberty Brusells-Bỉ, Chuyên gia về quản trị bán hàng và marketing
Kinh nghiệm làm việc: Sales Director Mercedes-Benz Autohaus
• Chủ nhiệm Phòng Kinh Doanh - Cty VMEP - Chingfong Group
• Phụ tá Tổng Diều Hành Kinh Doanh -DaimlerChrysler Products
• Giám Đốc Sales & Marketing - Cty Hyundai...

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.