English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY DZŨNG NGUYỄN

Nghệ sỹ nhiếp ảnh thế giới, là nhà sáng lập Fine Art. Thầy có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành và đã thực hiện nhiều dự án chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu lớn,

 

THẦY DZŨNG  NGUYỄN

Nghệ sỹ nhiếp ảnh thế giới, với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, đã thực hiện nhiều dự án chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu lớn, là nhà sáng lập Fine Art

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.