THẦY VŨ XUÂN ĐỨC

Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát Triển Phú Mỹ Hưng Chuyên gia cao cấp về xúc tiến thương mại, phát triển dự án đầu tư. Nguyên thành viên ban cố vấn đôi cố vấn dự án xúc tiến xuất khấu quốc gia ( Bộ thương mại) Tốt nghiệp Chuyên ngành Kinh tế, Luật, Tài chánh
x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X