vietnammarcom_lecturer_tkn_57

Thầy Võ Hoàng Nguyên 

Giám đốc Dự án/Thư viện Tiếp thị Nông sản Việt.
CEO, Thụ Nhân Consulting.

Thầy có 10 năm làm việc trong phòng thí nghiệm hoá và vi sinh thực phẩm, nước uống y tế công cộng, 10 năm trong ngành chăn nuôi gia súc gia cầm, hơn 20 năm “lăn ao nằm đìa” với ngành thuỷ sản. Trong giai đoạn này, ông còn có trên 20 năm làm tư vấn thị trường, mở lớp huấn luyện kỹ năng làm việc cho nhân viên thương mại ngành thức ăn gia súc gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản.”  Tham gia giảng dạy tại Trường VietnamMarcom. Chuyên gia kỹ thuật Hội đồng Xuất Khẩu Đậu Nành Mỹ – United States Soybean Export Council – Technical Consultant Aquaculture.

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X