vietnammarcom_lecturer_tkn_21

THẦY TRẦN NGỌC DŨNG

Tiến sĩ khoa học Nghiên cứu thị trường, ESCP Europe/ University of Paris 1, France.
Nguyên CEO – INTAGE VIỆT NAM

Thầy có 16 năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường tại Nielsen, FTA và Intage. Thầy là thành viên hiệp hội ESOMAR (World’s Research Association) và MRA (Marketing Research Association, USA). Tiến sĩ khoa học Nghiên cứu thị trường, ESCP Europe/ University of Paris 1, France. Thạc sĩ Marketing, University of Lille 2, France. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, CFVG, HCMC, Vietnam.

Thầy tốt nghiệp đại học tại trường Monash University, Australia năm 1997 theo học bổng của AusAid dành cho thủ khoa trường đại học Kinh Tế TPHCM. Tốt nghiệp thủ khoa MBA năm 2005 tại CFVG.

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X