lecturer_vietnammarcom_51

CÔ TRẦN LIÊN PHƯƠNG

Research Director,
AMCO; “InsightAsia Research Market Group”

Cô có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu quảng cáo và thị trường, là một trong những chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu thị trường trong nước và khu vực.

Được huấn luyện và đào tạo chuyên sâu ở Hong Kong, Úc, Thái Lan, Singapore, Malaysia và được công nhận là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực ngôn ngữ và tâm lý học.

Chịu trách nhiệm chính trong nhiều dự án nghiên cứu thị trường lớn cho những khách hàng đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X