vietnammarcom_lecturer_tkn_35

THẦY TRẦN KỲ NĂNG

Chuyên gia  Marketing, Social Media

Nhiều kinh nghiệm trong việc Tư vấn, tham vấn chủ doanh nghiệp trong việc Tái cấu trúc nguồn lực Số cho Doanh nghiệp.

Từng tham gia giảng dạy tại Trung tâm điện toán Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Mỹ SaigonTech.

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X