vietnammarcom_lecturer_tkn_49

THẦY TRẦN ĐỨC TUẤN

Tiến Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Chuyên gia trong lãnh vực đào tạo và phát triển con người.

Thầy đã công tác cho các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn cũng như vừa và nhỏ trong hơn 10 năm qua. Và đã huấn luyện cho hơn 10.000 học viên và cử tọa ở đủ các loại hình tổ chức khác nhau như kinh doanh, giáo dục, phi lợi nhuận…..

Những điều đó đem đến sự phấn khởi và hào hứng cho các buổi thảo luận, giúp học viên tiếp nhận hiệu quả những thông tin cần truyền đạt thông qua kinh nghiệm và sự nhiệt tình của giảng viên.

Một trong 6 người đầu tiên nhận chứng chỉ PEP (Personal Efficiency Program) Facilitator-Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tiến Sĩ Quản Trị Kinh Doanh và Hệ Thống Thông Tin Université Libre de Bruxelles (ULB -Bỉ), Tiến Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (BSU-Hongkong), Cử Nhân Ngoại Ngữ  và hoàn tất khóa học Diễn giả Chuyên Nghiệp tại Singapore.

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X