THẦY TRẦN ANH QUÂN

CEO of QNT Innovation Group

Tốt nghiệp Chuyên ngành Quản trị – Công nghệ Thông tin.

Đã chủ trì xây dựng, thực hiện nhiều dự án Websites, Thư viện Chuyên khảo trong và ngoài nước.

Am hiểu việc ứng dụng các nền tảng công nghệ, platform khác nhau để kiến tạo, tối ưu các giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X