vietnammarcom_lecturer_tkn

THẦY TRẦN HOÀNG

Chủ tịch VietnamMarcom
Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam
Nhà sáng lập Nhân | Humanity.
Tổ chức Tiếp thị Nông Sản Việt, CSR Universal Library, 

Thầy có hơn 25 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý, giảng dạy trong ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo và xây dựng thương hiệu.

17 năm là Đại diện quốc gia của Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc Tế (IAA Global).
Đại diện Tập đoàn Giải thưởng Quốc tế (IAG) – New York Festivals. ADFEST Festival.

Nhà sáng lập và đồng hành nhiều sự kiện và dự án tiên phong của ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo ở Việt Nam và Châu Á.

Là một trong số các Movers and Shakers có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành tại Việt Nam và Châu Á theo bình chọn của AFAA và AMF.

Chủ tịch VietnamMarcom

THẦY TRẦN HOÀNG

Chủ tịch VietnamMarcom
Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam
Nhà sáng lập Nhân | Humanity.
Tổ chức Tiếp thị Nông Sản Việt, CSR Universal Library, 

Thầy có hơn 25 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý, giảng dạy trong ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo và xây dựng thương hiệu.

17 năm là Đại diện quốc gia của Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc Tế (IAA Global).Đại diện Tập đoàn Giải thưởng Quốc tế (IAG) – New York Festivals. ADFEST Festival.

Nhà sáng lập và đồng hành nhiều sự kiện và dự án tiên phong của ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo ở Việt Nam và Châu Á.

Là một trong số các Movers and Shakers có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành tại Việt Nam và Châu Á theo bình chọn của AFAA và AMF.

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X