vietnammarcom_lecturer_tkn_31

THẦY PHẠM THANH VỈNHFounder & CEO PnP Media
Là giảng viên chuyên ngành Digital Marketing, Google Ads và đã hoàn thành tất cả chứng chỉ của Google Ads, Facebook. Đam mê về lĩnh vực Ai Marketing. Top 3 thành tích tốt nhất trong cuộc thi Google Marketing Challenge 2017 khu vực Đông Nam Á

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X