vietnammarcom_lecturer_tkn_10

THẦY NGUYỄN VŨ NHẤT HUY

Senior Creative Lead – Copywriter – Công ty Masan Consumer

“Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông tiếp thị. Đã từng viết lời quảng cáo, sáng tạo cho những công ty, tập đoàn, thương hiệu như:

Abbott, Vinamilk, MobiFone, Nokia, Unilever, Friso, HSBC, Ford, Chinsu…”

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X