Vietnammarcom_Lecturer68_tkn2023

THẦY HUỲNH VĂN HOÀ HIỆP

Thầy có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành tại vị trí Giám đốc Bán hàng và Giám đốc Điều hành tại các công ty, tập đoàn lớn như Johnson & Johnson, Philips Electronics (Vietnam, Singapore).

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X