vietnammarcom_lecturer_tkn_6

THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

Giám đốc Trung tâm Kinh tế Luật và Quản lý, Đại học UEH.
Senior Consultant Chuyên gia tư vấn cấp cao, GIBC
Phó Chủ Tịch kiêm Tổng thư ký Hội Marketing Vietnam, VMA.
x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X