vietnammarcom_lecturer_tkn_63

THẦY BÙI QUANG VĨNH

Ts.University of South Australia,
MBA, CFVG, BA, Hanoi National Economic University, Marketing.

Thương hiệu cá nhân: VINH ( V- Vui vẻ, I – In dấu ấn, N – năng động, H- hạnh phúc)

Giảng dạy, đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng quản lý, IMC & IC
Khẩu hiệu (Slogan): Học cho mình, sống cho đời
Châm ngôn sống: Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng để thương yêu, chia sẻ, và… để gió cuốn đi

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X