vietnammarcom_lecturer_tkn_53

CÔ TẠ THỊ NGỌC THẢO

– Doanh nhân APEC từ 2006. Chuyên gia kinh tế bất động sản

– Tịnh chủ Tịnh cư Cát Tường Quân, nhà sáng lập dịch vụ Du lịch tâm tưởng ở Việt Nam

– Viết báo: Đề tài Kinh tế Bất động sản. Kinh tế Du lịch. Doanh nghân-Doanh nghiệp. Kinh tế-Kinh doanh; tất cả các bài đều đăng báo trong nước và quốc tế

– Hành giả: Nghiên cứu kinh tế du lịch bằng trải nghiệm thực tế nhiều quốc gia và nhiều biển lớn

– Giảng dạy: Kinh tế Bất động sản. Marketing Bất động sản. Truyền nghề kinh doanh.

Thông tin thêm về Cô trên websites: tathingocthao.com và cattuongquan.com

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X