vietnammarcom_lecturer_tkn_22

CÔ PHAN BÍCH TÂM

Tốt nghiệp MBA từ đại học Gloucestershire tại Anh Quốc
Giám đốc Quốc gia của Hiệp hội Mobile Marketing (www.mmaglobal.com) tại Việt Nam.
CEO of Kya Jewel

Niềm đam mê của của Cô Tâm là có thể xây dựng được một môi trường tiếp thị di động sôi nổi và liên kết chặt chẽ nhằm biến thiết bị di động thành phương tiện thiết yếu.

Với hơn 14 năm kinh nghiệm, Cô Tâm đã từng đảm đương nhiều vị trí khác nhau như Giám đốc Kinh doanh & Marketing, Giám đốc Kinh doanh vùng và Giám đốc điều hành ở các doanh nghiệp khác nhau. Trước khi gia nhập MMA, Cô là một thành viên chủ chốt trong đội ngũ chiến lược cho dự án do Mekong Capital đầu tư và xuất sắc nâng mức doanh thu lên 500% chỉ sau 2 năm.

Cô Tâm có hoài bão xây dựng cộng đồng, tạo ra ảnh hưởng và khuyến khích việc áp dụng tiếp thị di động lên cách mạng doanh nghiệp. Cô Tâm đã dẫn dắt chiến dịch CSR universal (Phi lợi nhuận https://www.csruniversal.org/) và giảng dạy ở VietnamMarcom, học viện marketing nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Ngoài việc là 1 nhà tiếp thị, Cô Tâm còn là một style coach đã được chứng nhận bởi Học Viện Style Coaching (https://www.stylecoachinginstitute.com/).

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X