vietnammarcom_lecturer_tkn_62

THẦY NGUYỄN THANH LÂM

Thầy Nguyễn Thanh Lâm Chuyên gia về Quản trị Kinh doanh, Tiếp thị và Bán hàng, Xây dựng các kênh phân phối được cấu trúc hóa, xúc tiến thương mại và tư vấn chiến lược. Thầy Nguyễn Thanh Lâm được Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn (số Xuân 2005) chọn là 1 trong 10 “doanh nhân của 30 năm” sau ngày đất nước hòa bình.

Với kinh nghiệm làm Trưởng đại diện đầu tiên tại Việt Nam của Toepfer International, Tập đoàn lớn thứ 3 trên thế giới trong lãnh vực nông sản, và sự gắn bó với Đồng Bằng Sông cửu Long từ thập niên những năm 80, thầy đã được mời tham gia Nhóm nghiên cứu giải pháp về biến đổi khí hậu của VCCI miền Tây Nam Bộ, và Chương trình nghiên cứu tổng thể Mekong Delta do chính phủ Hà Lan và tập đoàn Haskoning tài trợ. Thầy tốt nghiệp đại học Koeln (Đức) và giảng dạy ở nhiều công ty nhờ thầy cố vấn. Thầy cũng là một nhà báo tự do, được nhiều bạn đọc biết đến qua cuốn sách “Biến đam mê thành nghề” (NXB Trẻ)

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X