vietnammarcom_lecturer_tkn_9

THẦY NGUYỄN QUỐC HÙNG

Thạc sĩ, Giảng viên ĐH Kinh Tế TP.HCM

Thầy có hơn 23 năm giảng dạy và tư vấn cho nhiều thương hiệu, dự án lớn…

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X