vietnammarcom_lecturer_tkn_38

CÔ NGUYỄN NGỌC CHÂU BÁU

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA  CFVG)

Kinh nghiệm: 20 năm trong ngành dịch vụ và bán lẻ, trải qua các vị trí quản lý cấp cao & cấp trung gắn với nhiều thương hiệu như Co.opMart, Co.opFood, CoopSmiles, Coop Xtra, Satrafoods, Paker & Waterman, Marico Sea (X’men, Thuận Phát), Nhà Vui, Hello World… và nhiều năm kinh nghiệm tổ chức giảng dạy, tư vấn, huấn luyện tại nhiều trường đại học và tổ chức giáo dục uy tín (Pace, Apollo, Vietnammarcom…) và các doanh nghiệp.  Hiện đang là founder & CEO của cty Cỏ An Nhiên & Back to Basic Coaching.

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X