vietnammarcom_lecturer_tkn_7

THẦY NGUYỄN CÔNG HẢI

Nhà quản trị, tiếp thị cao cấp với hơn 18 năm kinh nghiệm

Các tập đoàn, công ty Thầy đã làm việc:

Nguyên CMO của Akzo Nobel Việt Nam
Marketing Director, Diageo Viet Nam
Phó chủ tịch ICP, XMen, Nutifood
Brand Manager, Dumex Vietnam
Unilever Vietnam ( các thương hiệu P/S, Clear, Lux, Lifebuoy )

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X