vietnammarcom_lecturer_tkn_41

THẦY LÊ HỒNG PHƯƠNG

Giám đốc kinh doanh và bán hàng toàn quốc
Nguyên Giám đốc kinh doanh toàn quốc NISSIN Foods Japan
Giám đốc Kinh Doanh Toàn Quốc (Sales & Trade Marketing) Loreal Viet Nam
National Sales Manager Cocacola Vietnam
Từng làm việc tại Budweiser Việt Nam
x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X