THẦY HUỲNH PHƯỚC  NGHĨA

Phó Viện Trưởng, Viện Nghiên Cứu Sáng Tạo (UII),
UEH Senior Consultant
Chuyên gia tư vấn cấp cao, GIBC
Phó Chủ Tịch kiêm Tổng thư ký Hội Marketing Vietnam, VMA.
x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X