vietnammarcom_lecturer_tkn_64

THẦY DƯƠNG THÀNH TRUYỀN 

Nguyên Chủ tịch HĐQT Nhà Xuất Bản Trẻ.
Nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ
Thầy có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy về Kỹ năng giao tiếp bằng lời, Thông điệp quảng cáo, kỹ năng thuyết trình.
Hơn 25 năm hoạt động Đoàn Đội, công tác thanh niên và phát triển cộng đồng.
x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X