vietnammarcom_lecturer_tkn_36

CÔ ĐINH MỘNG KHA

CEO (GĐ Vận hành) tại VietGuys-Mobile Marketing Solutions

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại European University, Thụy Sỹ
Giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Global Leadership Academy – Malaysia và VietnamMarcom
x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X