vietnammarcom_lecturer_tkn_47

CÔ ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG

Tiến sĩ, MBA.

Cô có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, hoạch định chiến lược marketing, quảng cáo, tổ chức sự kiện…Nguyên là  Marketing Director  của Hệ thống Bệnh viện -Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ, Senior Marketing Manager Dai-ichi Life Vietnam, Product Group Manager – Unza Vietnam Cosmetics & Beaty products , Event Director- Masso group …

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X