vietnammarcom_lecturer_tkn_19

THẦY ĐẶNG LÊ HIỀN HÒA

MBA _General Manager Les Rubis
National Sales Manager Bel Vietnam

Thầy có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị bán hàng và phát triển phân phối. Các công ty, thương hiệu đã làm việc : Dumex Vietnam, LaVie, PepsiCo Vietnam,…

x

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X