English version
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng
 
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
 

 

Xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước, đồng tiền Việt Nam cũng đã trải qua những biến động thăng trầm. Cùng chiêm ngưỡng những tờ tiền đã và đang lưu hành tại Việt Nam theo dòng chảy thời gian!

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (1)

Giấy bạc Đông Dương: Nếu không kể đến tờ tiền giấy thất bại của Hồ Quý Ly thì giấy bạc Đông Dương được xem là tờ tiền đầu tiên của Việt Nam. Đồng Đông Dương mệnh giá 100 đồng bạc được người Pháp phát hành và lưu thông trong thời gian từ 1885 đến năm 1954. Trên đó có in hình 3 thiếu nữ với trang phục truyền thống của Lào, Campuchia và Việt Nam.

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (2)

Tiền này được lưu hành chung ở 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (3)

Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, tiền đồng cũng chính thức được in và lưu thông. Mặt trước tiền đồng có dòng“Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” in bằng chữ quốc ngữ, chữ Hán và hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt sau in hình Công – Nông – Binh. Các con số ghi mệnh giá theo số Ả-Rập hoặc chữ Hán, Lào, Campuchia.

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (4)

Tiền giấy do Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam phát hành: Tiền giấy do Ngân hàng quốc gia Việt Nam được đưa vào sử dụng sau sắc lệnh 15/SL thành lập NHQG Việt Nam do Hồ Chủ tịch ký. 1 đồng ngân hàng đổi được 10 đồng tài chính (đồng Cụ Hồ) và gồm nhiều mệnh giá: 1, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000. Hình thức tiền ngân hàng khá giống với trước đây và chỉ thay đổi về các bức hình in ở mặt sau cùng màu sắc ở mỗi mệnh giá tiền.

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (5)

Tiền giấy của Việt Nam Cộng Hòa:Từ 1954 đến 1975, nước ta bị phân chia thành hai hai miền Nam - Bắc, mỗi miền lại có một loại tiền riêng nhưng vẫn gọi chung là “tiền đồng”.

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (6)

Hình động vật rất hay được chọn để in trên tờ tiền

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (7)

Sau giải phóng đất nước 30.4.1975, tiền lưu hành ở miền Nam mất giá và được đổi tên thành tiền giải phóng. Đến năm 1978, sau khi Nhà nước ổn định và thống nhất về tài chính, tiền Việt Nam tiếp tục thay đổi.

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (8)

Đồng 5 hào in cây dừa ở Bến Tre

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (9)

Tờ 10 đồng in hình vụ thu hoạch mía

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (10)

Tiền đồng những năm 1985

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (11)

Tiền giấy thế kỷ XX

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (12)

Những tờ tiền mệnh giá 100 đồng, 200 đồng nay không còn được sử dụng, nhưng nó là ký ức quen thuộc đối với người dân Việt Nam.

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (13)

Các tờ 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng cotton đã được thu hồi, thay thế bằng tờ polyme có cùng mệnh giá.

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (14)

Tờ 20.000 đồng cũ (được phát hành năm 1990 cùng lúc với tờ 10.000 đồng).

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (15)

Tờ 50.000 đồng được phát hành ngày 15.10.1994.

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (16)

Tờ 100.000 đồng, mệnh giá cao nhất trong thời kỳ này phát hành ngày 1.9.2000

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (17)

Tiền polyme hiện đại

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (18)

Tờ 100.000 đồng mới

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ (19)

Tờ 500.000 đồng có giá trị cao nhất trong hệ thống tiền tệ Việt Nam

Theo Phương Ánh

Lao Động

 

 

 

 

 

 

   Login Copyright © 2000 VietnamMarcom. All rights reserved.