English version
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng
 
Doanh thu năm 2016 gần 2 tỷ USD, vượt 31% kế hoạch
 

 

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (mã MWG) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 với nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch.

 
 
 
MWG: Doanh thu năm 2016 gần 2 tỷ USD,  vượt 31% kế hoạch
Theo đó, doanh thu 12 tháng trong năm 2016 của Mobile World Group đạt 44.613 tỷ đồng (khoảng 1,96 tỷ USD), so với kế hoạch năm 2016 là 34.166 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành 131% kế hoạch 2016, tăng trưởng 77% so với năm 2015.
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 1.587 tỷ đồng, so với kế hoạch 2016 là 1.388 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành 114% kế hoạch, tăng trưởng 47% so với năm 2015.
Doanh thu Online năm 2016 đạt 3.372 tỷ đồng, so với kế hoạch 2016 là 3.300 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành kế hoạch 102% và tăng trưởng 104% so với năm 2015.
Trong năm 2016, MWG đã mở thêm 574 siêu thị mới trên toàn quốc. Trong đó, chuỗi Thegioididong.com đã mở 387 siêu thị mới và chuỗi Điện máy Xanh đã mở 187 siêu thị mới. Tính đến cuối tháng 12/2016, MWG đã có 1207 siêu thị đang phục vụ khách hàng, trong đó chuỗi Thegioididong.com có 951 siêu thị và Điện máy Xanh có 256 siêu thị.

Nguồn: MWG  
Trong tháng 12/2016, MWG đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP dựa trên kết quả kinh doanh 2015 cho khoảng 1.400 cán bộ quản lý cấp Cửa hàng trưởng trở lên.

LAN ANH

nguồn: bizlive

 

 

 

 

 

 

   Login Copyright © 2000 VietnamMarcom. All rights reserved.