English version
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng
 
Cứ 1 giờ có 8 doanh nghiệp rút khỏi thị trường
 

 

Số doanh nghiệp thành lập mới hoặc quay lại hoạt động sau 11 tháng vượt trội, song lượng giải thể, ngừng hoạt động cũng có dấu hiệu tăng nhanh.

Cứ 1 giờ có 8 doanh nghiệp rút khỏi thị trường

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội đến hết tháng 11. Theo đó, trong tháng 11, cả nước có gần 10.000 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 87.000 tỷ đồng. Tính chung 11 tháng, cả nước có 101.600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn 797.000 tỷ đồng, tăng 17,1% về số doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Ngoài ra còn có 24.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động từ đầu năm đến nay, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước.

"Điều này cho thấy khuôn khổ pháp lý mới cùng i các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đang tiếp tục phát huy hiệu quả", Tổng cục Thống kê nhận định.


Đồ hoạ: K.Linh.

Đồ hoạ: K.Linh.

Tuy vậy, có đến 10.500 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng qua, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó còn có 54.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Như vậy, trung bình mỗi ngày có 195 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Và cứ mỗi giờ có 8 doanh nghiệp báo chết.

Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 vừa được Chính phủ ban hành đặt mục tiêu đến năm 2020 có cả nước có một triệu doanh nghiệp. Khu vực tư nhân đóng góp 48 - 49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 30 - 35% GDP. Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm.

Nghị quyết cũng đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; giảm chi phí kinh doanh...

 

Theo Kiều Linh

zing

 

 

 

 

 

 

   Login Copyright © 2000 VietnamMarcom. All rights reserved.