English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

Giám đốc tư vấn cao cấp của GIBC. Thạc Sĩ, Giảng viên Đại học Kinh Tế Tp.HCM. Nghiên cứu sinh tiến sĩ về Marketing và quản trị kinh doanh CFVG.

THẦY HUỲNH PHƯỚC  NGHĨA

Phó Trưởng Khoa Kinh Doanh Quốc Tế Marketing -  Đại học Kinh Tế Tp.HCM.
Nghiên cứu sinh tiến sĩ về Marketing và quản trị kinh doanh. 
Giám đốc tư vấn cao cấp GIBC
Nguyên COO, VietnamMarcom

 

   Login Copyright © 2000 VietnamMarcom. All rights reserved.