English version
 
 Chi tiet tin (person info)

CÔ TINA ĐỖ

Tốt nghiệp cao học Marketing tại Anh Quốc, cô hiện là Digital Customer Experience Country Head, Schneider Electric Vietnam
Từng là giám đốc hoạch định chiến lược Golden/ BBDO Sing - Edge Asia/STW - Chuosenko Group.

 

 

 

CÔ TINA ĐỖ

Tốt nghiệp Master Marketing, UK. Cô hiện là Head of Digital Marketing, Nestle Việt Nam và nguyên là Digital Customer Experience Country Head, Schneider Electric Vietnam

Từng là giám đốc hoạch định chiến lược Golden/ BBDO Singapore - Edge Asia/STW - Chuosenko Group.

 

 

   Login Copyright © 2000 VietnamMarcom. All rights reserved.