English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NHẬM BÁ PHƯƠNG

Thầy Có 3 năm sống làm việc tại Singapore cho tập đoàn Procter & Gamble Asia với vị trí giám đốc thương hiệu.

THẦY NHẬM BÁ PHƯƠNG

Có 5 năm sống làm việc tại Singapore cho tập đoàn Procter & Gamble Asia với vị trí giám đốc thương hiệu.

Hiện đang làm việc cho Unilever Châu Á tại Singapore.

Nguyên Brand Manager của Friesland Campina Viet Nam. Chinsu và là cựu học viên Vietnam Marcom.

 

   Login Copyright © 2000 VietnamMarcom. All rights reserved.