English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY BÙI HỮU ĐẠI NHÃ

Giám đốc nghiên cứu của Intage Vietnam (Intage là công ty NCTT lớn nhất tại Nhật và xếp hạng 6 toàn cầu) - với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường.

 

THẦY BÙI HỮU ĐẠI NHÃ

Giám đốc nghiên cứu của Intage Vietnam (Intage là công ty NCTT lớn nhất tại Nhật và xếp hạng 6 toàn cầu) - với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường. Thầy có rất nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức về nghiên cứu thị trường và xây dựng thương hiệu từ những dự án lớn thực hiện cho Dutch Lady, Nestle, Unilever, URC.

 

   Login Copyright © 2000 VietnamMarcom. All rights reserved.