English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY VŨ VĂN HIỂN

Senior Digital Manager, Dentsu Việt Nam. Nguyên Giám đốc tiếp thị và dự án  LANA do IDG Ventures Vietnam đầu tư.

THẦY VŨ VĂN HIỂN

Co-founder at SocialOne.us
Specialties: digital marketing, especially SEO for huge site with millions web pages.
Former Senior Digital Manager, Dentsu Việt Nam.
Project management at Vincom Group.
Former LANA Project Manager invested by IDG Ventures Vietnam.

 

 

   Login Copyright © 2000 VietnamMarcom. All rights reserved.