English version
 
 Chi tiet tin (person info)

NGƯỜI THẦY MARCOM

Người Thầy Marcom. Mỗi lần lên lớp là một lần chuẩn bị công phu về TRÍ TUỆ, ĐỨC HẠNH và TƯ CÁCH. Cô Tạ Thị Ngọc Thảo.

Mỗi lần lên lớp là một lần
chuẩn bị công phu về TRÍ TUỆ,
ĐỨC HẠNH và TƯ CÁCH. 

Cô Tạ Thị Ngọc Thảo

 

Được dùng tri thức, đam mê của mình để tác động đến tương lai của thế hệ trẻ là trọng trách lớn lao mà người thầy giáo có được.

Giáo sư Dương Nguyên Vũ

 

   Login Copyright © 2000 VietnamMarcom. All rights reserved.